Trang 433, kết quả từ 4321 tới 4330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Luôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Luôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Lem

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lem, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Bụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bụng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Hoàng Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Vũ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Hùng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hùng Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...428429430431432433434435436...74341