Trang 437, kết quả từ 4361 tới 4370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trang Thanh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trang Thanh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Điền Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điền Đen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Tào Nhoánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tào Nhoánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Minh Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Chót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chót, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...432433434435436437438439440...74341