Trang 430, kết quả từ 4291 tới 4300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quách văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Bạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Kim Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Con, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Vẹn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vẹn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Quãng văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quãng văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...425426427428429430431432433...74341