Trang 439, kết quả từ 4381 tới 4390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Rô Rỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Rô Rỗ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lưu Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ út Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Sam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...434435436437438439440441442...74341