Trang 442, kết quả từ 4411 tới 4420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Ô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Hoàng Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Thận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đẳng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Hoàng Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Đức Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ten

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ten, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Huy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...437438439440441442443444445...74341