Trang 474, kết quả từ 4731 tới 4740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Triệu Văn Húa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Húa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lưu Minh Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Minh Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đủ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...469470471472473474475476477...74341