Trang 469, kết quả từ 4681 tới 4690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lâm Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Tích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ba Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ro

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ro, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Quách Văn Phến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Phến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...464465466467468469470471472...74341