Trang 470, kết quả từ 4691 tới 4700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quách Văn Hól

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Hól, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Khư Văn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khư Văn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Văn Chựng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Chựng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Quẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Quẹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Thạch Cà Hom

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Cà Hom, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...465466467468469470471472473...74341