Trang 485, kết quả từ 4841 tới 4850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Thắng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thắng Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Diệp Văn Xía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Văn Xía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tháo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Suôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Suôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ty Sênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ty Sênh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Păn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Păn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đào Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Henh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Henh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...480481482483484485486487488...74341