Trang 506, kết quả từ 5051 tới 5060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thơm Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thơm Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phước Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Thanh Quan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Quan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Quách Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Dương Văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...501502503504505506507508509...74341