Trang 503, kết quả từ 5021 tới 5030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Sọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phan Văn Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Của'

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Của', nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ca Thành Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Thành Tấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...498499500501502503504505506...74341