Trang 509, kết quả từ 5081 tới 5090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lý Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Son, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Quốc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quốc Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Tấn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Tấn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Quang Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quang Thời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Dinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Quang Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...504505506507508509510511512...74341