Trang 502, kết quả từ 5011 tới 5020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thạch Um

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Um, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lóc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Trọng Nguyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Nguyễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Kèm Lúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kèm Lúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...497498499500501502503504505...74341