Trang 512, kết quả từ 5111 tới 5120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Đức Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...507508509510511512513514515...74341