Trang 510, kết quả từ 5091 tới 5100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Anh Tuốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Anh Tuốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Thành Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thành Hên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn To

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn To, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mùa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mùa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Tuấn Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn Bỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đào Văn Đẹp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Đẹp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chuẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...505506507508509510511512513...74341