Trang 511, kết quả từ 5101 tới 5110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Điểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Yến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lượng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương ủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương ủy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Minh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ngô Đồng Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đồng Khởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...506507508509510511512513514...74341