Trang 553, kết quả từ 5521 tới 5530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Sơn Kul

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Kul, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Như, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Kim Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Mây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Sên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Sên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Kim Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Toàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Hoàng Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hoàng Mây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồng Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Kiệm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...548549550551552553554555556...74341