Trang 552, kết quả từ 5511 tới 5520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhật, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ung Văn Huẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ung Văn Huẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lại Văn Liếng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Liếng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Búp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Búp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Kim Nhật Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Nhật Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1991, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Bùi Minh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tống Minh Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Minh Duyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...547548549550551552553554555...74341