Trang 573, kết quả từ 5721 tới 5730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Việc Tầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Việc Tầy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Trung Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trung Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Nguội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nguội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Mã Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...568569570571572573574575576...74341