Trang 576, kết quả từ 5751 tới 5760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sĩ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Quang Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Viển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Bùi Xuân Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Vân Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vân Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...571572573574575576577578579...74341