Trang 575, kết quả từ 5741 tới 5750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Quằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Quằng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Như Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Màng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Màng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Khai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Biết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Biết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn ở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn ở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...570571572573574575576577578...74341