Trang 617, kết quả từ 6161 tới 6170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đoàn Huỳnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Huỳnh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Huỳnh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Huỳnh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Văn Túy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Túy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Cưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đoàn Huỳnh Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Huỳnh Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Sảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...612613614615616617618619620...74341