Trang 642, kết quả từ 6411 tới 6420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Mun

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Mun, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Văn Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Huê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Quách Văn ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn ảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn Gắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Gắm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...637638639640641642643644645...74341