Trang 650, kết quả từ 6491 tới 6500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Tân Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tân Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Mĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Mĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Văn Lẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đặng Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gol, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Minh Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Đây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Yến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...645646647648649650651652653...74341