Trang 647, kết quả từ 6461 tới 6470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quách Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Quốc Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chuông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đào Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...642643644645646647648649650...74341