Trang 646, kết quả từ 6451 tới 6460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Sên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Thị Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hơi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...641642643644645646647648649...74341