Trang 648, kết quả từ 6471 tới 6480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Thị Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Nga, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Trịnh Đắc Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đắc Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Thị Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đỗ Duy Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...643644645646647648649650651...74341