Trang 645, kết quả từ 6441 tới 6450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Se

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Se, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khánh Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khánh Hoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...640641642643644645646647648...74341