Trang 649, kết quả từ 6481 tới 6490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Chí Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chí Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Lưu Hùng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Hùng Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đặng Văn Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Chu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...644645646647648649650651652...74341