Trang 707, kết quả từ 7061 tới 7070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Tấn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tấn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Thị Chăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Chăm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Châu Sổ Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Sổ Hên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Vương Minh Lun

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Minh Lun, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...702703704705706707708709710...74341