Trang 706, kết quả từ 7051 tới 7060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Giang Văn Khoánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Khoánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Giang Văn Mãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Mãnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Oai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trương Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Quờn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quờn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...701702703704705706707708709...74341