Trang 792, kết quả từ 7911 tới 7920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Táo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Táo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Viết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...787788789790791792793794795...74341