Trang 793, kết quả từ 7921 tới 7930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Minh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Quang Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Quới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Quới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chuẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...788789790791792793794795796...74341