Trang 796, kết quả từ 7951 tới 7960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đào Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Dương Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Minh Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Đắc Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đắc Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...791792793794795796797798799...74341