Trang 851, kết quả từ 8501 tới 8510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Hoàng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoàng Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ung Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ung Thị Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Cọp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cọp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ba Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Trà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Phát Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phát Chiêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tạ Thanh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Thanh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...846847848849850851852853854...74341