Trang 853, kết quả từ 8521 tới 8530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bồ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Phiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ La Hiêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Hiêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Ngọc Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Ngọc Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lý Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Đỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...848849850851852853854855856...74341