Trang 850, kết quả từ 8491 tới 8500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cứng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ CTVT

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CTVT, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Cù Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Noi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Noi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cứng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Gấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Gấm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...845846847848849850851852853...74341