Trang 869, kết quả từ 8681 tới 8690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bít, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lít, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...864865866867868869870871872...74341