Trang 872, kết quả từ 8711 tới 8720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Quang Kim Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang Kim Triều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trang Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trang Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Chiến Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chiến Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Minh Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Bạch Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bạch Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...867868869870871872873874875...74341