Trang 914, kết quả từ 9131 tới 9140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Mậu Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mậu Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Tăng Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Ruộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ruộng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trịnh Bà Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Bà Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tăng Phước Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Phước Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lâm Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...909910911912913914915916917...74341