Trang 911, kết quả từ 9101 tới 9110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Cúc Nương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Cúc Nương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ CRT-Hương Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT-Hương Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Công Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Công Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đồng Hoàng Lựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Hoàng Lựa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Thị Xuân Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân Quyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn ánh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ánh Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ CRT-Phước Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT-Phước Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đỗ Hồng Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...906907908909910911912913914...74341