Trang 913, kết quả từ 9121 tới 9130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ út Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hà Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Mai Văn Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Lộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Chu Đình Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đình Bảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Văn Phước Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Phước Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Mai Thị Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thị Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn án

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn án, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Thị Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Lựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...908909910911912913914915916...74341