Trang 915, kết quả từ 9141 tới 9150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ út Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phùng Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Thành Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Mai Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Cô Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cô Hóa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...910911912913914915916917918...74341