Trang 910, kết quả từ 9091 tới 9100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Thị Hồng ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hồng ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Hữu Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tám Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tám Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...905906907908909910911912913...74341