Trang 978, kết quả từ 9771 tới 9780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phùng Minh Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Minh Phục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lại Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sơn Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Chế Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chế Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Võ Hiền Triết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hiền Triết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Văn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Chế Văn Thay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chế Văn Thay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Chế Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chế Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...973974975976977978979980981...74341