Trang 974, kết quả từ 9731 tới 9740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Chiêm thị Kẻm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiêm thị Kẻm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Bảy Ui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bảy Ui, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bảy Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bảy Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Bẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bẩy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ba Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Kế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Búa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Búa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...969970971972973974975976977...74341