Trang 975, kết quả từ 9741 tới 9750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phùng Thanh Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thanh Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Thị Thanh Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Thanh Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Mai Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Tồng Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tồng Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đồng Bà Sinh Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Bà Sinh Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...970971972973974975976977978...74341