Trang 976, kết quả từ 9751 tới 9760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Trung Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Trung Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Ngọc Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Ngọc Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Châu Phal

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Phal, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Hùng Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hùng Đắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...971972973974975976977978979...74341