Trang 977, kết quả từ 9761 tới 9770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Hồng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Thị Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hồ Việt Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Việt Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngọc Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn tân Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn tân Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Đình Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sắt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...972973974975976977978979980...74341