Trang 98, kết quả từ 971 tới 980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Miện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Miện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Trọng Luỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Luỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đỗ Như Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Như Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đỗ Đình Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Thế Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...93949596979899100101...74341